Наукові ідеї В.М. Глушкова та розвиток актуальних напрямів інформатики

Сергиенко И.В.

Дата публикации: 
2013

      К 90-летию академика В.М.Глушкова выходит книга директора Института кибернетики им.В.М.Глушкова академика И.В.Сергиенко "Наукові ідеї В.М. Глушкова та розвиток актуальних напрямів інформатики".

 

   

 

 

 

 

 

         

Вид видання:Монографії  
 Рубрика:Інформаційні технології Мова видання:Українська Автор(и):І.В. Сергієнко  Редактор: Головна установа:Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова Відділення:інформатики Установи-видавці:Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН УкраїниДе і ким видано:К. : Наукова думка Рік:2013 Обсяг:287 с. (Ум. друк. арк. 24,2 ; Обл.-вид. арк. 22,0) Тираж:300 ISBN:978-966-00-1302-5 Примітки: Анотація (укр.):Робота присвячена 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова. Аналізуються сформульовані ним ідеї і шляхи розвитку інформатики, відзначається їх важлива роль при побудові комп’ютерних технологій фундаментальних досліджень у галузі прикладної математики, теорій програмування та обчислювальних систем. Особлива увага приділяється результатам досліджень і практичних розробок українських інформатиків упродовж останніх трьох десятиріч. Висвітлено результати з математичного моделювання складних процесів, зі створення нових методів розв’язання та дослідження задач оптимізації в різних постановках, з розробки комп’ютерних технологій для досліджень в галузі економіки, біології, медицини, захисту інформації в системах, отриманих за останні рокиАудиторія (укр.):Для фахівців з інформатики та спеціалістів, які використовують методи інформатики і комп’ютерні технології при дослідженні складних процесів різної природи та розробляють нові інформаційні технології, а також студентів та аспірантів кібернетичного фахуАнотація (інш.мовою):

Работа посвящена 90-летию со дня рождения академика В.М. Глушкова. Анализируются сформулированные им идеи и пути развития информатики, отмечается их важная роль при построении компьютерных технологий фундаментальных исследований в области прикладной математики, теории программирования и вычислительных систем. Особое внимание уделяется результатам исследований и практическим разработкам украинских информатиков на протяжении последних трех десятилетий. Представлены результаты по математическому моделированию сложных процессов, по созданию новых методов решения и исследования задач оптимизации в различных постановках, в разработке компьютерных технологий для исследований в области экономики, биологии, медицины, защиты информации в системах, полученных за последние годы

Аудиторія (інш.мовою):Для специалистов по информатике и специалистов, использующих методы информатики и компьютерные технологии при исследовании сложных процессов различной природы и разрабатывают новые информационные технологии, а также студентов и аспирантовПроект: 

 

 

        Материал печатается по:http://www1.nas.gov.ua/publications/books/catalog/2013/Pages/978-966-00-1302-5.aspx