Подчасова Т.П.

доктор технічних наук,
професор кафедри економічної кібернетики та
iнформацiйних систем

У 1962 році закінчила Київський державний унiверситет iм. Т. Шевченка, механіко-математичний факультет за спеціальністю “Математик-обчислювач”. З 1962 по 2001 роки працювала в Iнститутi кiбернетики національної академiї наук України на посадах інженера, старшого інженера, старшого наукового співробітника, завiдувача вiддiлу. Брала безпосередню участь у виконанні понад 50 науково–дослідних робіт як відповідальний виконавець, науковий керівник НДР. Результати розробок, а саме автоматизовані системи управління промисловими підприємствами з дискретним характером виробництва, були впрваджені зокрема на Львівському телевізійному заводі, Кунцевському механічному заводі (Росія), Ульянівському авіаційному комплексі (Росія), Київському об’єднанні ім. С.П. Корольова.
У 1969 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук, а у 1986 році – доктора технічних наук за спеціальністю “Автоматизовані системи управління”. У 1975 році отримала наукове звання старшого наукового співробітника, а у 2000 році – звання професора.
Має стаж викладацької роботи понад 40 років, зокрема у Київському державному університеті ім.Т.Г. Шевченка, Київському університеті будівництва та архітектури, Черкаському державному технологічному університеті, Далекосхідному університеті (Росія), тощо. У КНТЕУ працює з 1998 року.
У 1970 році Подчасовій Т.П. було присуджено Державну премію України у галузі науки та техніки.
Відзначена низкою урядових нагород та медалей Виставки передового досвіду у народному господарстві СРСР. У 2005 році  отримала Почесну грамоту Міністерства освіти і науки України.
Автор понад 120 наукових публікацій, з яких зокрема 5 монографій, понад 15 навчально-методичних розробок.
Під науковим керівництвом Подчасової Т.П. захищено 5 кандидатських дисертацій, є опонентом понад 30 докторських та кандидатських дисертацій.
Понад 30 років виконувала обов’язки члена Спеціалізованих учених рад з присудження наукових ступенів доктора та кандидата технічних та економічних наук. Нині є членом трьох Спеціалізованих учених рад з присудження наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук, у двох з них виконує обов’язки заступника голови Спеціалізованої ученої ради.
Коло наукових інтересів: автоматизовані системи управління дискретним виробництвом, теорія розкладів, сучасні інформаційні технології, методи оптимізації управління, управління проектами.
Викладає дисципліни: “Інформатика та комп’ютерна техніка”, “Інформаційні технології та системи”, “Системи підтримки прийняття управлінських рішень”, “Дослідження операцій”, „Моделювання менеджменту та маркетингу в інформаційних системах”.